ვაკანსიები
რეკლამა
პოზიცია
კომპანია
მდებარეობა
ანაზღაურება
დასაქმება
850-950
27 სექტემბერი / 10 ოქტომბერი
850+
27 სექტემბერი / 10 ოქტომბერი
1200-1800
27 სექტემბერი / 27 ოქტომბერი
700+
27 სექტემბერი / 27 ოქტომბერი
27 სექტემბერი / 27 ოქტომბერი
1500-2000
23 სექტემბერი / 23 ოქტომბერი
23 სექტემბერი / 23 ოქტომბერი
480 (+ბონუსი)
23 სექტემბერი / 23 ოქტომბერი
850-950
18 სექტემბერი / 18 ოქტომბერი
1300-1500
18 სექტემბერი / 18 ოქტომბერი